Distributor Information

Tancy Instrument Group Co., Ltd

Meters & Instruments


Distributor Address: 
Tongfu Rd, Cangnan Xian, Wenzhou Shi, Zhejiang Sheng

Distributor Country: 
The People'S Republic Of China

Distributor Phone: 
0577-6885-8020

Distributer Email: 


Distributor Territory: 

The People'S Republic Of China


Distributor Market: 
NA

Distributor Region: 
South Asia

Distributor Type: 

Distributor Latitude: 27.524653

Distributor Longitude: 120.41315050000003